kontakt@femireform.se 0768535782 Kungsgatan 111 Vån 2 Kungshörnet. Klövern, 75318 Uppsala

INTIMBEHANDLINGAR

Muskelavslappnande läkemedel mot vaginism / slidkramp

Smärtar det när du har samlag? På Femireformkliniken kan vi hjälpa dig som har problem och upplever smärta vid samlag med avslappnande läkemedelsbehandling.

Har du smärta vid samlag?

Slidkramp eller vaginism är ett relativt vanligt problem som drabbar drygt 6 av 100 svenskor. Slidkramp har ofta delvis psykiska orsaker och har för många tjejer förödande effekt på sexlivet. Men effektiv hjälp finns att få. Det finns en rad olika behandlingsmetoder som kan bota eller åtminstone lindra problemet.

Behandling med muskelavslappnande läkemedel

En ny metod är att använda muskelavslappnande läkemedel som normalt förknippas med skönhetsingrepp. Muskelavslappnande läkemedel paralyserar muskeln som det injiceras i och gör den slapp i flera månader. Injektion i slidmuskeln paralyserar den, vilket gör att den inte kan krampa vid samlag. Även om paralyseringseffekten försvinner efter några månader är målet att kroppen då ska ha vant sig vid att samlag inte gör ont och att man därmed inte reflexmässigt spänner sig.

Image
Vagi

Hur år behandlingen till?

Allt börjar med en undersökning och vi gör en helhetsbedömning sedan följer information om olika övningar innan muskelavslappnande behandlingen genomförs, denna följs också upp med töjningsövningar. Dessa övningar fortsätter man själv med i hemmet efter behandlingen . Själva injektionsbehandlingen utförs med lokalbedövning och tar ca 60 minuter, det muskelavslappnande läkemedlet  gör att musklerna kring slidan slappnar av. Efter några dagar kombinerar man behandlingen med frekvent användning av dilatorer i olika storlekar och gärna i kombination med en vibrator tex en Vomanizer . När full effekt uppnåtts går man över till penetrerande samlag för att bygga nya banor att sex inte ska göra ont!

2016 påbörjades en studie på Danderyds sjukhus där muskelavslappnande läkemedel injiceras i musklerna innanför slidmynningen. Målsättning var att få ner spänningen i musklerna och på så sätt minska smärtan vid samlag. Enligt Överläkaren Nina Bohm Starke på Danderyd sjukhus berättar att många kvinnor upplevt att de blivit mycket bättre med hjälp av det muskelavslappnande läkemedlet. Hon påpekar likaså att det inte är alla som skall ha denna behandling men de som har väldigt ont, är väldigt spända och de som har svårt att få till de muskelavslappnande övningar kan vara hjälpta av injektionsbehandlingen  Studieresultaten från Danderyd visade ingen signifikant minskning av smärtan vid tamponganvändande och försök till samlag men enl Nina kan detta beror på att man använde för låg dos av läkemedlet i studien. Studier från andra länder visar goda resultat av  behandlingen .Inga biverkningar rapporterades dock i Danderyd studien varvid detta absolut kan vara ett alternativ för de kvinnor som inte uppnått resultat med gängse behandlingsmetoder.

På Femireformkliniken behandlar vi endast kvinnor som har diagnosen vaginism och som tidigare genomgått behandling mot vaginism men som upplever att dessa behandlingar inte uppnått fullgott resultat

Boka tid för konsultation innan bokning muskelavslappnande injektionsbehandling.

Här nedan följer en kundrecention:

Raja- 23 år Jag behandlades med muskelavslappnande läkemedel  för vaginism hos er. Ni önskade återkoppling och jag kan säga att det är det bästa jag har gjort! Jag har tränat i tre veckor och det här dagarna har jag och min man försökt ha penetrerande sex , första gången gick det så där men andra och tredje gången gick det bra! Det trodde jag aldrig! Jag är så glad att behandlingen var så effektiv. Jag är verkligen jättenöjd!